Súbory začínajúce bodkou (napr. „.htaccess“) sú považované za systémové súbory a v mnohých FTP klientoch sa štandardne nezobrazujú. Zobrazenie takýchto súborov musí byť povolené jednak na strane servera, ako aj na strane klienta.

Pre FTP klienta Total Commander: Keď vytvoríte FTP spojenie na server, treba zvoliť v menu položku „Net“ a povoliť „FTP Show Hidden Files“ („FTP Zobraziť skryté súbory“). Potom znova načítať obsah adresára pomocou Ctrl-R alebo cez tlačítko „Reload“.

Ak ani potom nevidíte súbory začínajúce bodkou, tak ich zobrazovanie nie je povolené na strane servera a treba nás kontaktovať.

Ako povoliť zobrazovanie .htaccess súborov v FTP klientovi?