• prevádzka virtuálneho servera so zvolenými parametrami
  • VPS alebo kontajner
  • agregácia od 1/10 (max. 10 virtuálov na jeden fyzický server)