GLOBAL IT, spol. s r. o.

Sídlo: Kláštorská 90, 949 01 Nitra, SR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 10435/N.

IČO: 36 522 139
DIČ: 2020147459
IČ DPH: SK2020147459

Bankové spojenie:

Účet: 262 629 1929/1100
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2629 1929
Banka: Tatra banka, a. s.
SWIFT: TATR SK BX
Pobočka: Podzámska 43, Nitra

Tel.: +421 (0)905 475-801
E-mail: info@host2u.sk