Náš kód registrátora v registračnom centre SK-NIC je GITI-0001.

Aký je váš kód registrátora v SK-NIC?