Čo je webhosting?

Webhostingom sa rozumie balík služieb, zostavený z rôznej kombinácie a z rôzneho rozsahu služieb: registrácia a udržba internetovej domény, virtuálny web server, virtuálny mail server, databázový server, ponuka rôznych podporných služieb a iných. Webhosting .host2u.sk vytvoril optimálnu kombináciu týchto služieb, ktorá zodpovedá