Služba je účtovaná na základe zálohovej (proforma) faktúry. Po uhradení zálohovej faktúry bude zákazníkovi poštou vystavený  a odoslaný daňového doklad – faktúra. Proforma faktúra sa zasiela v elektronickej forme e-mailom k začiatku každého predplatného obdobia.

Ako mi budú účtované poplatky za službu?