Roboti, ktorý prehľadávajú web, indexujú vaše stránky a následne sprístupňujú zindexovaný obsah cez prehľadávače (ako napr. google.com alebo yahoo.com). Použitím súboru robots.txt v koreňovom adresári vášho webu, môžete zadefinovať adresáre, ktoré si neprajete aby boli zindexované. Napr., ak do súboru robots.txt napíšete nasledovné:

	User-agent: *
	Disallow: /stat/

nemal by žiaden robot indexovať adresár /stat/ ani žiadne jeho podadresáre. Je možné obmedziť prístup aj pre explicitne zadanéhorobota, napr.:

	User-agent: Google
	Disallow: /

vyjadruje, že si neprajete aby Google indexoval hociktorú stránku z vášho webu. Naopak, nasledovným obsahom robots.txt povolíte indexovať všetky stránky aj podadresáre vášho webu všetkým robotom:

	User-agent: *
	Disallow:

Roboti sa snažia pri začatí indexovania vášho webu najprv prečítať súbor robots.txt. To spôsobuje, že ak súbor robots.txt vytvorený nemáte, tak si v súbore chybových hlásení nájdete chybovú hlášku typu:

	File does not exist: /home/users/userid/www.domena.sk/htdocs/robots.txt

Vytvorením súbora robots.txt (so správnym obsahom) sa vyhnete chybovým hláseniam vo vašom error_log súbore. Treba však pripomenúť, že údaje zapísané v súbore robots.txt sú len vyjadrením vášho želania. Súbor robots.txt zohľadňujú len „slušné“ roboty.

Existencia súboru robots.txt v žiadnom prípade neslúži na obmedzenie prístupu k časti webu. Adresáre uvedené v súbore robots.txt sú naďalej voľne čitateľné hocikým z internetu, pokiaľ nezavediete iné mechanizmy na obmedzenie prístupu (zaheslovanie alebo použitím .htaccess súboru).

error_log súbor mám plný záznamov typu „File does not exist: /home/users/userid/www.domena.sk/htdocs/robots.txt“. Čo to znamená?