SPF (z angl. „Sender Policy Framework“) alebo „rámec pre politiku odosielania“ je bezpečnostný mechanizmus navrhnutý na ochranu e-mailov pred neoprávneným odosielaním e-mailov v mene vašej domény.

Keď niekto posiela e-mail s odosieľateľom obsahujúcou vašu doménu, e-mailový server príjemcu overuje SPF záznamy vašej domény. Tieto záznamy obsahujú informácie o tom, ktoré e-mailové servery sú oprávnené posielať e-maily v mene vašej domény. Ak sa adresa odosielateľa nezhoduje s povolenými e-mailovými servermi, príjemcov server môže takýto e-mail označiť ako spam alebo ho dokonca odmietnuť.

Tip!

Ak chcete správne nastaviť SPF pre vašu doménu, musíte pridať SPF záznam do DNS záznamov vašej domény. Tento záznam obsahuje informácie o tom, ktoré e-mailové servery majú povolenie posielať e-maily z vašej domény.

Nastavenie SPF je dôležitou súčasťou správy e-mailovej infraštruktúry a pomáha zabezpečiť, že e-maily odoslané v mene vašej domény sú spoľahlivé a dôveryhodné.

Vedeli ste, že …

U nás, na webhostingu .host2u.sk nastavujeme SPF záznamy pre vás automaticky. Preto ak prevádzkujete u nás doménu a zároveň používate naše servery pre odosielanie pošty, tak e-maily z vašej domény sú automaticky chránené nielen mechanizmom SPF, ale aj DKIM.

Príklad

Nižšie je uvedený príklad pre SPF záznam pre doménu:

   vasa-domena.sk   IN   TXT   "v=spf1 a mx include:_spf.host2u.sk ~all"
   vasa-domena.sk   IN   SPF   "v=spf1 a mx include:_spf.host2u.sk ~all"

V DNS zázname _spf.host2u.sk sú uvedené IP adresy jednotlivých serverov, ktoré sú oprávnené posielať maily pre ‚vasa-domena.sk‘. Príjmajúci server môžu použiť informácie z týchto SPF záznamov na to, aby rozhodol, či mail prijme alebo nie.

  • Ak mail posieľate z našich mail serverov, príjmajúci server môže automaticky zistiť, že e-mail pochádza z dôveryhodného servera s uvedenou IP adresou v SPF zázname.
  • Ak ale mail s adresou ‚nieco@vasa-domena.sk‘ posieľa server neuvedený v SPF záznamoch (napr. spammer, alebo podvodník), príjmajúci server môže rozhodnúť, že mail nepríjme, alebo ho zaradí do SPAM-u.

 

SPF