DKIM je ďalší bezpečnostný mechanizmus pre e-maily, ktorý pomáha bojovať proti falošným, alebo podvrhnutým e-mailom.

Pri použití DKIM sa vytvára digitálny podpis e-mailu pomocou súkromného kľúča. Tento podpis sa potom pridá k hlavičke e-mailu ako DKIM podpis. Následne príjmajúci mail server použije verejný kľúč z DKIM záznamu v DNS vašej domény na overenie autenticity e-mailu. Ak sa digitálny podpis zhoduje s verejným kľúčom, ktorý je uložený v DNS záznamoch domény, e-mail sa považuje za overený a dôveryhodný.

Vedeli ste, že …

Podobne ako SPF, nastavenie DKIM vyžaduje pridanie DKIM záznamu do DNS záznamov vašej domény. Tento záznam obsahuje verejný kľúč, ktorý sa používa na overenie digitálneho podpisu e-mailov odoslaných z vašej domény.

Použitie DKIM spolu s SPF môže výrazne zvýšiť dôveryhodnosť e-mailovej komunikácie z vašej domény a pomôcť bojovať proti spamu, podvodom a phishingu.

DKIM