Kódovanie databázy na aktuálnom databázovom pripojení si nastavíte nasledovným príkazom:

$result = @mysql_query (‚SET NAMES CP1250‘);

Kde CP1250 je kódovanie v ktorom Vám má databáza dáta posielať.

Collation – je zoraďovanie, t.j. podľa čoho vám bude databázový server triediť dáta napr. pri
SELECT-och.

Ako nastaviť kódovanie MySQL databázového pripojenia?