Atribúty súborov môžete nastaviť aj cez Total Commander (pôvodne Windows Commander).

Po prihlásení na Vaše FTP konto si označíte súbor (súbory) ktorým chcete zmeniť atribúty a zvolíte si z menu voľbu:

FilesChange atributes

V zobrazenom dialógovom okne si môžete nastaviť atribúty pre vlastníka – skupinu – a ostatných.

Atribúty môžete meniť len tým adresárom a súborom, ktoré vlastníte.

Ako si mám nastaviť atribúty súborov read-write-execute?