Ako mi budú účtované poplatky za službu?

Služba je účtovaná na základe zálohovej (proforma) faktúry. Po uhradení zálohovej faktúry bude zákazníkovi poštou vystavený  a odoslaný daňového doklad – faktúra. Proforma faktúra sa zasiela v elektronickej forme e-mailom k začiatku každého predplatného obdobia.

Ako môžem zaplatiť faktúru za vaše služby?

Faktúru môžete uhradiť bezhotovostným prevodom z Vášho účtu, vkladom hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky alebo poštovou poukážkou na Vašej pošte. Pri platbe je dôležité uviesť správny variabilný symbol (VS). Podľa VS párujeme platbu s faktúrami. Pri nesprávne uvedenom VS môže

Ste platcami DHP?

Áno, sme platcami DPH. Znamená to, že k cene každej služby je účtovaná DPH podľa aktuálnych zákonov platných v SR. Aktuálna výška DPH je uvedená v Cenníku služieb. Naše IČ DPH je SK2020147459 Platnosť tohto čísla si môžete overiť aj