Kde nájdem admin rozhranie pre MySQL?

Admin rozhranie pre MySQL najdete na nasledovnej linke: https://www.host2u.sk/phpmyadmin/ V prípade, že máte umiestnenú databázu na inom serveri, bude vám adresa Admin rozhrania oznámená v konfiguračnom protokole.

Ako nastaviť kódovanie MySQL databázového pripojenia?

Kódovanie databázy na aktuálnom databázovom pripojení si nastavíte nasledovným príkazom: $result = @mysql_query (‚SET NAMES CP1250‘); Kde CP1250 je kódovanie v ktorom Vám má databáza dáta posielať. Collation – je zoraďovanie, t.j. podľa čoho vám bude databázový server triediť dáta napr. pri SELECT-och.