DKIM

DKIM je ďalší bezpečnostný mechanizmus pre e-maily, ktorý pomáha bojovať proti falošným, alebo podvrhnutým e-mailom. Pri použití DKIM sa vytvára digitálny podpis e-mailu pomocou súkromného kľúča. Tento podpis sa potom pridá k hlavičke e-mailu ako DKIM podpis. Následne príjmajúci mail

SPF

SPF (z angl. „Sender Policy Framework“) alebo „rámec pre politiku odosielania“ je bezpečnostný mechanizmus navrhnutý na ochranu e-mailov pred neoprávneným odosielaním e-mailov v mene vašej domény. Keď niekto posiela e-mail s odosieľateľom obsahujúcou vašu doménu, e-mailový server príjemcu overuje SPF