DKIM

DKIM je ďalší bezpečnostný mechanizmus pre e-maily, ktorý pomáha bojovať proti falošným, alebo podvrhnutým e-mailom. Pri použití DKIM sa vytvára digitálny podpis e-mailu pomocou súkromného kľúča. Tento podpis sa potom pridá k hlavičke e-mailu ako DKIM podpis. Následne príjmajúci mail

SPF

SPF (z angl. „Sender Policy Framework“) alebo „rámec pre politiku odosielania“ je bezpečnostný mechanizmus navrhnutý na ochranu e-mailov pred neoprávneným odosielaním e-mailov v mene vašej domény. Keď niekto posiela e-mail s odosieľateľom obsahujúcou vašu doménu, e-mailový server príjemcu overuje SPF

Používate na svojich serveroch antivirus a antispam softvér?

Áno, naše mail (poštové) servery sú zabezpečené proti nevyžiadanej pošte (tzv. SPAM) a to na niekoľkých úrovniach: Používame tzv. „black list“ servery, ktoré už pri nadviazaní spojenia s posielajúcim mail serverom zistí, či tento nie je uvedený v niektorej z

Ako sa môžem dostať k svojim emailom?

Elektronickú poštu si môžete stiahnúť použitím bežne dostupných mailových klientov ako MS Outlook Express, MS Outlook, Eudora, Mozilla Thunderbird a pod. K pošte môžete pristupovať aj cez bežný Web prehliadač prostredníctvom aplikácie webmail. K prístupu použite používateľské účty z Vášho