Používate na svojich serveroch antivirus a antispam softvér?

Áno, naše mail (poštové) servery sú zabezpečené proti nevyžiadanej pošte (tzv. SPAM) a to na niekoľkých úrovniach: Používame tzv. „black list“ servery, ktoré už pri nadviazaní spojenia s posielajúcim mail serverom zistí, či tento nie je uvedený v niektorej z

Ako sa môžem dostať k svojim emailom?

Elektronickú poštu si môžete stiahnúť použitím bežne dostupných mailových klientov ako MS Outlook Express, MS Outlook, Eudora, Mozilla Thunderbird a pod. K pošte môžete pristupovať aj cez bežný Web prehliadač prostredníctvom aplikácie webmail. K prístupu použite používateľské účty z Vášho